Plannen: bereik uw zelfgestelde doelen

Financiële Planning, Vermogensplanning en Financieel Advies, maar dan net even anders. Eigentijds, realistisch, objectief en altijd inzicht in uw geldzaken.

Geef uw toekomst meer zekerheid

“Als ik mijn klanten kan helpen om hun dromen, doelen en verwachtingen in kaart te brengen, kan ik helpen om de financiële vrijheid en rust te creëren die ze willen in hun leven. Uw geldzaken permanent inzichtelijk, dit biedt u rust. Op deze wijze kan ik me optimaal richten op de rol die Nu Plannen het liefst vervult: om u op financieel gebied te helpen uw dromen en doelen te bereiken. Mijn doel is kwaliteit en een hoog serviceniveau te bieden, vergelijkbaar met een Private Bank. Commitment en samenwerking; daar sta ik voor”

Yann-Erik Wientjes FFP

Nu Plannen is Erkend Hypotheekadviseur

Nu Plannen is DSI

Nu Plannen is Gercertificeerd Financieel Planner (FFP)

Samen vooruitkijken

Nu Plannen kijkt samen met u vooruit! Vooruit naar uw toekomst en vooruit bij gebeurtenissen die u niet altijd in de hand heeft. Nu Plannen wil u antwoord geven op uw vragen.

Met welke vragen kunt u bij Nu Plannen terecht? 

- Kan ik me permitteren om eerder te stoppen met werken?

- Hoe ziet mijn financiële plaatje eruit als ik met pensioen ga?

- Hoe moet onze hypotheek eruit zien?

- Is alles goed geregeld als ik overlijd?

- Wat moet ik doen als ik mijn bedrijf wil verkopen?

- Hoe behaal ik een hoger rendement op mijn vermogen?

- Heb ik als ondernemer/Directeur Groot-Aandeelhouder alles goed geregeld?

- Wie kan ik vertrouwen om me door deze gecompliceerde vraagstukken heen te loodsen?

Het antwoord op deze laatste vraag wil ik u graag laten ervaren!

Uw Financiële inzicht

Vanuit een duidelijk inzicht in uw financiële situatie kunt u uw wensen en doelstellingen bereiken.

Eerlijke en open samenwerking

Nu Plannen staat voor eerlijke en open samenwerking met haar klanten. In deze samenwerking zijn wij positief kritisch naar u, maar ook naar onszelf. Wij blijven kritisch en reageren alert op wijzigende omstandigheden zoals fiscaliteiten die voor uw persoonlijke situatie van toepassing kunnen zijn. Dit verloopt op een proactieve wijze.

Deskundigheid en objectiviteit heeft Nu Plannen hoog in het vaandel.

Wat mag u verwachten?

Nu Plannen is voor haar klanten 7 dagen in de week bereikbaar. Ideeën ontstaan niet alleen doordeweeks; gebeurtenissen die uw financiële situatie raken ook niet. Voor klanten is bereikbaarheid een belangrijke factor. Vanuit het commitment en het vertrouwen dat we naar elkaar hebben wil Nu Plannen u blijven ontzorgen. Bij ons heerst er geen “9-to-5-mentaliteit”.

Verruim uw financiële blik

Online inzicht in uw eigen financiële plan. Zo makkelijk kan het zijn!

Volledig inzicht in uw financiële situatie

Nu Plannen biedt u volledig inzicht in uw financiële situatie. De belangrijkste gebeurtenissen worden hierbij getoetst: Overlijden, Werkloosheid, Arbeidsongeschiktheid en pensioen. Nu Plannen kan ook met u meedenken en concrete oplossingen aandragen om deze gebeurtenissen op te vangen. Naast financiële planning kunt u gebruik maken van deskundig financieel totaaladvies. Het kopen van een nieuwe woning is bijvoorbeeld een goede aanleiding om de nieuwe situatie in beeld te brengen.

Nadat u het volledige inzicht heeft verkregen houdt u digitaal toegang tot uw financiële planning en uw financiële positie op diverse momenten. Dit doet Nu Plannen via het online platform van Figlo. Sterker nog, u krijgt zelf de gelegenheid om via een digitaal dashboard uw eigen scenario’s te blijven zien. U krijgt tevens een eigen kluis. Deze kluis biedt u de mogelijkheid om uw belangrijke documenten veilig op te slaan en deze documenten toegankelijk te maken voor Nu Plannen. U bepaalt zelf welke gegevens Nu Plannen mag inzien en gebruiken voor uw financiële plan.

Financiële Planning

Een financiële planning is een totaalbeeld van iemands persoonlijke of een gezamenlijke financiële situatie, bijvoorbeeld die van een gezin. Hoewel er natuurlijk altijd onzekerheden blijven, probeert een financieel plan een zo goed en volledig mogelijk beeld te geven van de toekomstige inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn. Dit in samenhang met de verdere levensloopplanning. Hiermee wordt het makkelijker om de mogelijkheden voor toekomstige uitgaven (zoals de aanschaf van een nieuwe auto of studiekosten van de kinderen, een bepaalde levensstandaard na pensionering enzovoort) in kaart te brengen en de noodzaak om daarvoor te sparen te beoordelen. In een financieel plan komen de volgende aspecten aan bod:

  • Belastingen
  • Financieringen
  • Huwelijksvermogensrecht en erfrecht
  • Levensverzekeringen en pensioenen
  • Sociale zekerheid
  • Sparen en beleggen

Jaarlijkse toets
Door een jaarlijkse toetsing blijft Nu Plannen uw persoonlijke situatie bewaken en toetsen we ook samen of er afwijkingen zijn ontstaan of dat er een koerswijziging nodig is.

Plan de invulling van uw vermogen

Vermogensplanning klinkt alsof u alleen bij Nu Plannen terecht kunt als u vermogen heeft. Dat is echter niet het geval. Het kan zijn dat u voor een bepaald doel op langere termijn vermogen (lees geld) nodig heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan studie voor uw kinderen of extra vermogen bij pensionering. Voor de invulling van deze portefeuille wordt gebruik gemaakt van een vermogensbeheerder met al ruim 25 jaar ervaring. Deze beheerder biedt hierin een grote diversiteit. Nu Plannen maakt samen met u de keuzes op basis van het vastgestelde klant- en risicoprofiel. De beleggingen vinden uitsluitend plaats in een zogenaamde Indexmozaïek. Het voordeel van vermogensbeheer voor u is dat u niet dagelijks bezig hoeft te zijn met uw beleggingen. Dit wordt op basis van de gemaakte afspraken voor u gedaan. In de tussentijdse gesprekken (of de jaarevaluatie) kijken we samen of de portefeuille blijft voldoen aan de met de door u gestelde doelen.

Vermogensplanning kan ook toegepast worden bij bedrijfsoverdracht (voor de DGA), schenken en erven (Estate-Planning). Nu Plannen kan hier, samen met andere specialisten met u meedenken en de juiste oplossingen aanbieden om dit op een juiste wijze toe te passen.

Inzicht geeft rust

Wetende dat u het financieel inzicht heeft zorgt voor rust en duidelijkheid

Voor ondernemers én particulieren

Nu Plannen richt zich zowel op ondernemers als op particulieren. Bij ondernemers wordt niet alleen gekeken naar de privésituatie, maar ook de zakelijke aspecten worden meegenomen. Denk hierbij aan pensioen, bedrijfsbeëindiging, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Uw gezin staat hierbij centraal. Nu Plannen wil ervoor zorgen dat u als ondernemer of particulier uw financiële situatie in beeld krijgt en behoudt.

Nu Plannen is er ook voor particulieren. Juist door het verkrijgen van een volledig inzicht in uw persoonlijke situatie kunnen we samen kijken naar de kansen en bedreigingen die de toekomst biedt. Het voordeel voor u is dat dit op een objectieve wijze gebeurt. U bent bij Nu Plannen niet duurder uit dan bij een (groot)bank. Door het vervallen van het provisieverbod betaalt u de adviseur van de bank ook per uur.

Nu Plannen is onafhankelijk en wij bieden u daarmee keuzevrijheid bij het onderbrengen van de producten die volgen uit uw financieel advies. Bij Nu Plannen bent u dus niet afhankelijk van een beperkt aantal oplossingen. 

Voor accountants

Pensioen in eigen beheer, nabestaandenpensioen en bedrijfsoverdracht. Zaken die u als accountant regelmatig tegen zult komen.

Nu Plannen biedt u de mogelijkheid om samen uw klant als extra dienst een financiële planning aan te bieden. Hiermee kunt u een toegevoegde service naar uw klant bieden. Uw klant wordt voorzien van een objectief advies. Nu Plannen wil graag met u, als accountant, de klant een volledige service bieden die wenselijk is. Samen kunnen we de doelen van uw klant goed in kaart brengen en oplossingen aandragen die bij uw klant passen.

Verbreed uw blik op de toekomst

Bepaal uw eigen doelen die voor u op dat moment van belang zijn

Onze werkwijze

Nu Plannen hanteert het lifecycle-principe. De term is gebaseerd op de zogenaamde horizon in combinatie met uw levensloop. Het ijkpunt van de horizon kan  bijvoorbeeld uw pensioendatum of de verkoop van uw onderneming zijn. Dit houdt in dat u door iedere fase van uw leven wordt meegenomen. Iedere fase kent zijn eigen aandachtspunten. Nu Plannen legt de focus op: Pensioen, overlijden (estate-planning), arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en echtscheiding.

Nu Plannen deelt de lifecycle op in de volgende categorieën:

20-30 jaar Starters op de woningmarkt, samenwoners met een behoefte om van het begin aan goede keuzes te maken.
30-50 jaar Groeiende carrière, gezinsuitbreiding, echtscheiding.
50-65 jaar Stakers, pensioen komt dichterbij. Carrière veelal op hoogtepunt, alles op de rit, echtscheiding.
65 + Pensioen geregeld, nabestaanden verzekerd van een goede regeling.

Het adviestraject

De volgende stappen nemen wij samen met u om  tot een vruchtbare relatie te komen :

  • Kennismaking: samen schatten we in of onze dienstverlening bij u past en besluiten we samen of we wel of niet met elkaar doorgaan.
  • De ontdekking: tijdens deze afspraak ontdekken we uw wensen en doelstellingen enerzijds en uw risico’s en zorgen anderzijds.
  • Presentatie Financieel Plan: hier lopen we samen uw financiële planning door inclusief eventuele aanbevelingen.
  • Analyse en onderhoudsafspraak: op basis van de Samenwerkingsovereenkomst* die wij met u sluiten blijven wij uw situatie monitoren en zijn we beschikbaar voor uw vragen. Minimaal één keer per jaar toetsen we samen of u op de juiste koers bent.

* De Samenwerkingsovereenkomst biedt u de mogelijkheid om advies te krijgen zonder dat u achteraf voor verassingen komt te staan. U behoudt ook toegang tot uw financiële situatie en planning op een overzichtelijke manier.

Uw kluis voor volledig inzicht

Nu Plannen maakt gebruik van een uniek en nieuw online adviesplatform. Het platform biedt u als klant de gelegenheid om in een beveiligde omgeving uw gegevens te uploaden. U heeft uw eigen digitale kluis. U kunt vanuit deze kluis zelf bepalen welke gegevens u vrijgeeft ten behoeve van uw planning. 

Bij het inloggen van uw kluis houdt u toegang tot uw planning en de scenario's die we samen hebben doorlopen. Bij een adviesvraag kunt u ook via Mijn Kluis contact opnemen met Nu Plannen.

U krijgt van ons de extra service die u wenst zodat u zelf ook goed kunt zien dat u alles op de juiste wijze geregeld heeft.

Bent u al klant bij Nu Plannen? U kunt dan gelijk via de knop Uw Geldzaken inloggen.

Grip op uw horizon

Perspectief voor de toekomst door de juiste keuzes!

Uw Planning voor volledig inzicht